Loading...

Kedah, Malaysia to Hentian Tesco Kota Bharu, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:30:00 23:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Perdana Express 09:00:00 23:15:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Queen Express 09:00:00 23:00:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Ekspres Mutiara 11:00:00 23:30:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.90
Pancaran Matahari 21:00:00 23:00:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Permata Utara Sdn Bhd 23:00:00 23:30:00 06h51m Sun Mon Tue Fri Sat RM 43.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.