Loading...

Kelantan, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Mutiara 19:00:00 22:10:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Mayang Sari Express 19:00:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Perdana Express 19:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Adik Beradik Express 19:45:00 21:45:00 08j39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.20
Manyza Tesco KB 19:45:00 22:45:00 10j57m Sun RM 80.00
Kelantan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
704 KM
Average Travelling Time:
11h50m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
9896
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.