Loading...

Kelantan, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 19:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 19:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Manyza Tesco KB 19:15:00 22:15:00 09h29m Sun Mon Tue Wed Sat RM 55.00
Ekspres Mutiara 20:00:00 22:15:00 09h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.90
Mara Liner 19:30:00 21:15:00 10h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Perdana Express 19:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Kelantan, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
619 KM
Average Travelling Time:
10h47m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1076
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.