Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kelantan, Malaysia to Segamat, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 19:30:00 21:30:00 07h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Mayang Sari Express 19:30:00 20:30:00 08h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
KKKL Sdn Bhd 19:00:00 21:30:00 07h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.00
Ekspres Mutiara 20:00:00 21:30:00 07h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.90
Perdana Express 19:30:00 22:05:00 - Sun Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Kelantan, Malaysia to Segamat, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
533 KM
Average Travelling Time:
08h55m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
727
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.