Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 00:00:00 23:59:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 19:30:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Ekspres Musafir 00:00:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Perdana Express 08:30:00 22:25:00 07h44m Sun Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 08:30:00 23:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Zaim Express 20:30:00 22:45:00 07h35m Sun Thu RM 37.00
Queen Express 09:00:00 23:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.50
Mara Liner 09:30:00 21:30:00 09h25m Sun Mon Thu Fri Sat RM 47.00
Ekspres Mutiara 01:00:00 23:40:00 05h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
545 KM
Average Travelling Time:
09h11m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
19662
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.