Loading...

Klang, Selangor, Malaysia to Tanah Merah, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Musafir 20:00:00 20:00:00 08h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.50
Sani Express 08:00:00 20:30:00 08h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Naza Express 20:15:00 20:30:00 08h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.50
Perdana Express 08:30:00 20:30:00 08h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.50
Ekspres Mutiara 08:30:00 20:00:00 08h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.50
Pancaran Matahari 19:45:00 19:45:00 08h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.