Loading...

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 21:00:00 21:00:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Sani Express 20:30:00 20:30:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.00
Darul Naim Express 21:00:00 21:00:00 09h45m Sun Thu RM 49.00
Mara Liner 21:00:00 21:15:00 10h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Queen Express 20:30:00 21:30:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Naza Express 09:00:00 21:30:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Lienadia Ekspress 21:00:00 21:00:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.20
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.