Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to Jeli (Universiti Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Musafir 21:45:00 22:15:00 08h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Perdana Express 10:00:00 22:00:00 09h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Ekspres Mutiara 22:00:00 22:30:00 08h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Kuala Lumpur, Malaysia to Jeli (Universiti Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
444 KM
Average Travelling Time:
08h52m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
180
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.