Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to KL Airport Area, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 04:30:00 19:30:00 00h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
JETBUS 03:00:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Suasana Edaran Express 05:00:00 18:00:00 01h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Kuala Lumpur, Malaysia to KL Airport Area, Malaysia Trip Information
Distance:
55 KM
Average Travelling Time:
01h03m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
1425
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.