Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to Nilam Puri, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 22:45:00 22:45:00 08h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Perdana Express 22:00:00 22:00:00 08h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 09:30:00 22:30:00 07h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Ekspres Mutiara 10:00:00 22:00:00 08h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
AZ Liner 22:45:00 23:15:00 07h58m Fri RM 44.00
Lienadia Ekspress 22:00:00 22:20:00 07h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.20
Kuala Lumpur, Malaysia to Nilam Puri, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
422 KM
Average Travelling Time:
08h14m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
391
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.