Loading...
× ໃຊ້ລະຫັດ TRAVELBUS ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖີງ 28%*ເມື່ອທ່ານຈອງປີ້ຜ່ານແອັບຂອງ Easybook! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Ipoh, Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 09:00:00 15:45:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 27.50
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 09:45:00 04h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 29.00
Sri Maju Kangar 14:00:00 18:45:00 04h21m Mon Tue Wed Thu Fri MYR 30.00
Express Kesatuan 07:30:00 18:45:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
Jasmine Express 09:40:00 09:40:00 04h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 30.00
Cepat & Cekap Express 18:30:00 18:30:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 33.40
Alisan Golden Coach 12:00:00 21:00:00 04h21m Mon MYR 35.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.