Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 18:00:00 18:00:00 11h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 83.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 18:45:00 18:45:00 11h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 83.00
Mayang Sari Express 19:45:00 19:45:00 11h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 83.00
Eltabina Express 19:30:00 19:30:00 11h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 83.00
TRA EXPRESS 18:15:00 18:15:00 11h21m Sun Tue Fri RM 83.00
KKKL Sdn Bhd 18:45:00 18:45:00 11h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 84.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
829 KM
Average Travelling Time:
11h21m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
213
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.