Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 10:00:00 22:30:00 07h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Quick Liner Express 08:00:00 21:00:00 07h41m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Sani Express 08:45:00 21:45:00 07h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Ekspres Mutiara 20:30:00 20:30:00 07h41m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.90
Cosmic Express 21:45:00 21:55:00 07h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.00
SUASANA HOLIDAY 10:30:00 10:30:00 07h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
524 KM
Average Travelling Time:
07h41m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
200
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.