Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 08:45:00 21:45:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Mara Liner 09:15:00 21:15:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.90
Quick Liner Express 08:45:00 22:15:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Cosmic Express 20:30:00 20:30:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
SUASANA HOLIDAY 08:45:00 20:45:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
KKKL Sdn Bhd 20:30:00 20:30:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
501 KM
Average Travelling Time:
07h11m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
304
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.