Loading...

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Temerloh, Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:00:00 18:00:00 08h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.30
Supernice Grassland 18:00:00 18:00:00 08h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 62.00
Pancaran Matahari 19:00:00 19:00:00 08h57m Mon Tue Wed RM 75.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Temerloh, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
610 KM
Average Travelling Time:
08h57m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
75
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.