Loading...

Kuantan, Pahang, Malaysia to Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:00:00 20:00:00 08h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 62.60
Cosmic Express 21:00:00 21:00:00 08h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Pancaran Matahari 20:30:00 20:30:00 08h47m Sun Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Kuantan, Pahang, Malaysia to Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
673 KM
Average Travelling Time:
09h31m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
328
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.