Loading...

Kuantan (Terminal Sentral), Pahang, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sanwa Express 08:30:00 08:30:00 06h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.00
LA Holidays 09:00:00 23:30:00 06h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Kuantan (Terminal Sentral), Pahang, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
333 KM
Average Travelling Time:
06h14m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
103
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.