Loading...

Kuching, Sarawak, Malaysia to Sarikei, Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Freesia Express 21:00:00 21:00:00 06h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.00
Lanang Express 09:00:00 09:00:00 06h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.00
Sungei Merah Express 16:30:00 22:00:00 06h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.00
Kuching, Sarawak, Malaysia to Sarikei, Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
345 KM
Average Travelling Time:
06h34m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
120
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.