Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kulim, Kedah, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KPB Ekspres 17:45:00 21:30:00 09h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Vhistana Ekpres Enterprise 22:30:00 22:45:00 09h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Mayang Sari Express 23:00:00 23:00:00 09h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Starmart Express 09:15:00 21:00:00 09h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 85.00
Kulim, Kedah, Malaysia to Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
676 KM
Average Travelling Time:
09h23m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
219
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.