Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Kulim, Kedah, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 11:00:00 22:45:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jadam Express 22:30:00 22:30:00 05h10m Sun Mon Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 12:45:00 21:00:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jasmine Express 22:45:00 22:45:00 05h10m Sun Wed Thu Fri Sat RM 42.00
KPB Ekspres 12:30:00 16:00:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.00
Kulim, Kedah, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
347 KM
Average Travelling Time:
05h10m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
177
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.