Loading...

Machang, Kelantan, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 22:00:00 22:00:00 09j27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Ekspres Mutiara 21:45:00 21:45:00 09j27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.90
Perdana Express 21:20:00 21:20:00 09j27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Machang, Kelantan, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
587 KM
Average Travelling Time:
09h50m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
115
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.