Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Malacca, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 11:30:00 12:15:00 04h40m Sun Mon Thu Fri Sat RM 32.60
Express Kesatuan 09:30:00 20:50:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Billion Stars 09:00:00 21:00:00 05h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Supernice Grassland 09:15:00 09:15:00 05h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
KPB Ekspres 10:00:00 23:30:00 05h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 10:00:00 21:00:00 05h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Malacca, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
365 KM
Average Travelling Time:
05h23m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
420
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.