Loading...

Malacca, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 08:30:00 21:00:00 03j00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.60
Mayang Sari Express 20:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Sanwa Express 14:00:00 14:00:00 - Mon RM 20.00
Ekspres Mutiara 20:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.70
S. P. Bumi 21:30:00 21:30:00 05j15m Mon Tue Wed RM 27.90
Sani Express 20:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Malacca, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
279 KM
Average Travelling Time:
05h25m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
248
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.