Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເອກະສານການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ອນທ່ານຈະຂື້ນເຄືອງ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ສະແດງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕີເສດການຂື້ນເຄືອງ.

Malang, Indonesia to Banyuwangi, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Yobel BJ 18:30:00 18:30:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 130,000.00
Putri Travel Banyuwangi 21:00:00 21:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 140,000.00
Dewata Indah 19:00:00 19:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 150,000.00
Alhamdulillah Travel 19:00:00 19:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 150,000.00
Caesar Transport 19:00:00 19:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 150,000.00
Kintamani Tour & Travel 19:00:00 19:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 150,000.00
Surya Travel (Malang) 19:00:00 19:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 165,000.00
PT bintang wangi indorans 19:00:00 19:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 180,000.00
Arjuna Travel 09:00:00 09:00:00 - Mon Tue Wed Thu IDR 250,000.00
Malang, Indonesia to Banyuwangi, Indonesia Trip Information
Distance:
260 KM
Average Travelling Time:
07h03m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
44
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.