Loading...
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເອກະສານການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ອນທ່ານຈະຂື້ນເຄືອງ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ສະແດງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕີເສດການຂື້ນເຄືອງ.

Malang, Indonesia to Bali-Nusa Dua, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Orin Travel & Car Rental 19:00:00 19:00:00 01h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Bali Jaya Trans Tour and Travel 16:00:00 17:00:00 01h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Ladju Trans Cabang Malang 16:00:00 16:00:00 02h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Prawira Dewata Mandiri 16:00:00 16:00:00 01h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Mandiri Malang 18:00:00 18:30:00 01h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 01h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 400,000.00
Malang, Indonesia to Bali-Nusa Dua, Indonesia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
290
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.