Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເອກະສານການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ອນທ່ານຈະຂື້ນເຄືອງ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ສະແດງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕີເສດການຂື້ນເຄືອງ.

Malang, Indonesia to Yogyakarta, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Kresna Trans Java 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
Nyaman Travel 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
Anugrah Travel Malang 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
ATM Travel 18:30:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
Dewata Indah 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
Gunung Harta Solutions 16:30:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 145,000.00
KAF Travel 20:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 170,000.00
WIJAYA BARU TRAVEL 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Wijaya Baru Travel Malang 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Malang Indah Trans 18:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Malang, Indonesia to Yogyakarta, Indonesia Trip Information
Distance:
371 KM
Average Travelling Time:
06h51m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
404
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.