Loading...

Melaka Sentral, Malacca, Malaysia to Johor Bahru, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 15:00:00 15:00:00 03h14m Wed Thu Fri Sat RM 20.00
City Holidays Express 07:45:00 19:45:00 03h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
DELIMA EXPRESS SDN BHD 08:30:00 14:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Mayang Sari Express 21:00:00 21:00:00 03h14m Sun Fri RM 21.00
KKKL Sdn Bhd 08:00:00 20:30:00 03h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
707 Bus 11:00:00 11:00:00 03h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Starmart Express 16:00:00 20:15:00 03h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.