Loading...

Ninh Binh, Vietnam to ຮາໂນ້ຍ, Vietnam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
X.E VIET NAM 05:30:00 19:50:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 170.000
Trang An Limousine 04:30:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 170.000
GROUPTOUR CO., LTD 07:45:00 15:45:00 02h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 270.000
Ninh Binh, Vietnam to ຮາໂນ້ຍ, Vietnam Trip Information
Distance:
1,158 KM
Average Travelling Time:
28h11m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
16146
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.