Loading...

Paka, Terengganu, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 10:30:00 20:00:00 00h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 11.00
Alibaba Express 01:00:00 17:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Nini Express 17:30:00 22:30:00 00h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Prisma Express 12:00:00 23:45:00 00h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Ekspres Mutiara 23:55:00 23:55:00 03h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.90
Paka, Terengganu, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
127 KM
Average Travelling Time:
01h47m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
407
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.