Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 19:45:00 19:45:00 10h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Perdana Express 20:30:00 20:30:00 10h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Queen Express 09:30:00 09:30:00 10h28m Sun RM 59.00
Ekspres Mutiara 21:30:00 21:30:00 10h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 59.90
Sani Express 09:00:00 22:00:00 10h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
621 KM
Average Travelling Time:
10h48m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
199
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.