Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Sungai Petani, Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 22:30:00 22:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.00
Perdana Express 22:30:00 22:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Ekspres Mutiara 09:30:00 22:00:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.90
Pancaran Matahari 22:00:00 22:00:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Sungai Petani, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
289 KM
Average Travelling Time:
06h04m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
117
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.