Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 21:30:00 21:30:00 08h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Ekspres Mutiara 22:00:00 22:00:00 08h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.80
Asia Jaya Travel & Tours Sdn Bhd 22:15:00 22:15:00 08h39m Sun Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Perdana Express 22:00:00 22:00:00 08h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
654 KM
Average Travelling Time:
10h45m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
340
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.