Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 21:30:00 21:30:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 09:45:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Perdana Express 21:45:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Queen Express 21:30:00 21:30:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Sani Express 20:00:00 22:00:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
467 KM
Average Travelling Time:
08h40m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
379
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.