Loading...

Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Mutiara 08:30:00 20:50:00 05h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.50
Queen Express 08:30:00 20:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.90
Perdana Express 09:00:00 21:45:00 05h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
321 KM
Average Travelling Time:
06h23m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
815
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.