Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Penang, Malaysia to Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Quick Liner Express 12:45:00 12:45:00 05h21m Thu RM 47.00
YK HEE ENTEPRISE 23:00:00 23:05:00 05h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 48.00
Jasmine Express 23:00:00 23:00:00 05h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 48.00
TRA EXPRESS 01:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
KPB Ekspres 16:15:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Penang, Malaysia to Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
403 KM
Average Travelling Time:
05h39m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
463
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.