Loading...

Perlis, Malaysia to Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S. P. Bumi 20:00:00 20:30:00 10j06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.60
Sani Express 19:30:00 20:00:00 10j06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.80
Adik Beradik Express 20:00:00 20:00:00 10j10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 64.00
Perlis, Malaysia to Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
503 KM
Average Travelling Time:
10h03m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
144
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.