Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Perlis, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:15:00 22:20:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Mayang Sari Express 14:30:00 22:00:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Quick Liner Express 08:00:00 22:30:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Sani Express 08:45:00 22:00:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Cosmic Express 09:15:00 22:15:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.00
SUASANA HOLIDAY 08:45:00 22:00:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Jasmine Express 09:40:00 10:15:00 07h30m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 55.00
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 10:15:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Pancaran Matahari 10:15:00 22:00:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.00
Trans MVS Express 14:30:00 15:00:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Perlis, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
495 KM
Average Travelling Time:
07h03m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
2592
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.