Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pulai Chondong, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 21:55:00 21:55:00 08h26m Sun Thu Fri Sat RM 34.00
Queen Express 22:10:00 22:10:00 09h21m Sun Mon Tue Wed Thu Sat RM 34.00
Naza Express 23:00:00 23:00:00 09h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 09:55:00 21:50:00 09h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Mutiara 09:45:00 22:20:00 09h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Pulai Chondong, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
468 KM
Average Travelling Time:
09h04m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
457
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.