Loading...

Selangor, Malaysia to Kota Bharu, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 08:00:00 23:15:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Ekspres Musafir 20:00:00 22:30:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 08:30:00 22:30:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
AZ Liner 21:15:00 23:15:00 08h42m Fri RM 44.00
Mara Liner 22:45:00 23:00:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Perdana Express 08:30:00 22:00:00 08h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 08:30:00 22:30:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Ekspres Mutiara 09:00:00 22:00:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Naza Express 08:30:00 22:15:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Lienadia Ekspress 21:00:00 22:20:00 08h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.20
Pancaran Matahari 19:45:00 22:00:00 09h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.