Loading...

Setiu, Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 10:15:00 21:45:00 06h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Moraza Express 14:45:00 21:45:00 06h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
Ekspres Mutiara 08:00:00 20:30:00 06h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.10
Setiu, Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
480 KM
Average Travelling Time:
06h48m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
325
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.