Loading...

Shah Alam, Selangor, Malaysia to Ipoh, Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 08:45:00 22:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Billion Stars 10:15:00 23:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Naik Selalu Express 09:00:00 18:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Jasmine Express 09:30:00 22:20:00 03h09m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 16:00:00 16:00:00 03h09m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
Persada(Taiping) 10:45:00 22:00:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Starmart Express 09:30:00 22:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.