Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Sibu, Sarawak, Malaysia to Sarikei, Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Lanang Express 10:00:00 22:45:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 9.00
Freesia Express 04:00:00 20:00:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 10.00
Bintang Jaya Express 08:00:00 23:00:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 10.00
MTC Express 00:30:00 17:00:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 13.00
Sungei Merah Express 10:30:00 23:30:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 20.00
Sibu, Sarawak, Malaysia to Sarikei, Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
62 KM
Average Travelling Time:
01h32m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
424
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.