Loading...

Singapore, Singapore to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 18:00:00 22:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 45.00
KKKL Singapore 21:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 55.00
Billion Stars 22:15:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 55.00
Sri Maju Group 19:00:00 20:00:00 09j46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 60.00
Supernice Grassland 21:00:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 65.00
Star Qistna Express 00:30:00 23:50:00 - Fri Sat SGD 70.00
Singapore, Singapore to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
724 KM
Average Travelling Time:
09h48m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1178
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.