Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເອກະສານການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ອນທ່ານຈະຂື້ນເຄືອງ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ສະແດງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕີເສດການຂື້ນເຄືອງ.

Surabaya, Indonesia to Semarang, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Jawa Indah 11:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 100,000.00
3M Transport (Sari Indah) 15:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 135,000.00
Widji Lestari 16:15:00 17:05:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
Nusantara Indah Travel 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 140,000.00
Farras travel 19:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
Sugeng Rahayu 05:40:00 19:51:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
Eka Cepat 08:00:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
Mitra Travel Surabaya 08:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
Masykur Travel 09:00:00 09:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
ELING TRANS 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
Kramat Djati Cab Surabaya 14:30:00 14:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 420,000.00
Surabaya, Indonesia to Semarang, Indonesia Trip Information
Distance:
354 KM
Average Travelling Time:
05h48m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
915
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.