Loading...

Tawau, Sabah, Malaysia to Jalan Checkpoint, Sabah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Optis Jaya Express 20:00:00 20:00:00 05h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Sairah Express 07:30:00 19:30:00 05h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
TransTedar Express 19:45:00 19:45:00 05h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Sida Express 08:00:00 14:00:00 05h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Tung Ma Express 07:30:00 20:00:00 05h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.