Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Terminal Bas Kluang, Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Trans MVS Express 10:30:00 16:30:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Starmart Express 13:15:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
KKKL Sdn Bhd 08:30:00 18:00:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
KPB Ekspres 12:00:00 12:00:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Supernice Grassland 21:00:00 21:00:00 03h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Terminal Bas Kluang, Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
265 KM
Average Travelling Time:
03h45m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
316
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.