Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Terminal Kota Bharu, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 21:00:00 21:00:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Mara Liner 20:30:00 21:00:00 10h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Queen Express 20:30:00 21:00:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Sani Express 21:30:00 21:30:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Perdana Express 21:00:00 21:30:00 09h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Terminal Kota Bharu, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
648 KM
Average Travelling Time:
10h05m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
264
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.