Loading...

UiTM Machang, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 10:15:00 22:15:00 08h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.00
Perdana Express 10:15:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 10:15:00 22:15:00 08h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
Lienadia Ekspress 22:20:00 22:30:00 08h08m Sun Thu RM 47.70
UiTM Machang, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
431 KM
Average Travelling Time:
08h02m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
440
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.