Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Yangon, Myanmar to Pakokku, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Tun Ayar Express 07:30:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 11,000.00
Shwe Nat Thar 17:30:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 11,300.00
ZYMG Express 08:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 11,500.00
Khaing Mandalay 21:00:00 21:00:00 - Sun Tue Wed Thu Fri Sat MMK 13,500.00
Ngwe Hnin Mandalar Expresss 18:30:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 17,000.00
Shwe Mandalar 08:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 20,000.00
Yangon, Myanmar to Pakokku, Myanmar Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
317
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.