Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Yangon, Myanmar to Taung Gyi, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Taung Pyar Tan 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,000.00
JJ Express 18:01:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,800.00
Shwe Mandalar 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 13,500.00
New Mandalar Htun 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 15,000.00
Lumbini Express 08:01:00 18:01:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 18,000.00
Yangon, Myanmar to Taung Gyi, Myanmar Trip Information
Distance:
645 KM
Average Travelling Time:
13h23m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
232
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.